PFA med på COP28: En grønnere verden kræver flere klimainvesteringer

Direktør i PFA's investeringsafdeling, Rasmus Bessing.

PFA deltager i disse dage på klimatopmødet COP28, som afholdes i Dubai fra den 30. november til den 12. december. Det helt store fokus er, hvordan vi får øget investeringerne i vedvarende energi og skabt rammer for en social balanceret overgang til en mere fossilfri verden.

Videnskabelige rapporter, temperaturstigninger, oversvømmelser og ørkendannelse peger alle i samme retning: Klimaforandringerne er i fuld gang, og vi skal investere langt mere i vedvarende energi, hvis vi skal afbøde de værste konsekvenser. En af de ting, der arbejdes for på klimamødet, COP28, er en aftale om at tredoble mængden af vedvarende energi frem mod 2030. Den ambition bakker PFA ligesom den danske regering fuldt op om:

”Vi har allerede i dag investeret op mod 50 mia. kr. i den grønne omstilling, fx i havvindmølle- og solcelleparker, klimavenlig batteriproduktion, bæredygtige ejendomme og grønne fonde med fokus på cirkulær økonomi. Men vi er klar til at investere mere, også fordi den grønne forretning kan være en god forretning for vores kunder. Det har vi gode eksempler på med vores store investeringer i fx havvindmøllepakker og klimavenlig batteriproduktion, og det giver selvfølgelig blod på tanden,” siger direktør i PFA’s investeringsafdeling, Rasmus Bessing.

På COP28 skal han deltage i en debat om overgangen til en mere fossilfri verden, hvor blandt andet også den skotske statsminister, Humza Yousaf, vil være på scenen. Og netop det brede deltagerfelt er en af årsagerne til, at PFA har prioriteret at deltage.

”Klimakrisen er en bunden opgave og et fælles ansvar. Og den kræver, at vi på tværs af lande, private virksomheder og politikere får skabt effektive incitamenter til at investere i den grønne omstilling. Som investorer kommer vi med vores erfaringer og hensyn, som vi så sammen med politikere og fagfolk skal have passet ind i nogle konstruktive regulatoriske rammer, der kan sætte mere fart på omstillingen. Det er ikke nemt, men vi har gode cases at bygge videre på - også fra Danmark, hvor der allerede er tradition for klima-samarbejde mellem det private og offentlige,” siger Rasmus Bessing.

Ifølge Rasmus Bessing er der kun én opskrift ud af den fossile økonomi, og den hedder energi-effektivisering og mere vedvarende energi. Han gør samtidig på opmærksom, at den lange vej til en mere fossilfri verden ikke er uden dilemmaer.

”Omstillingen er en bydende nødvendighed, men også en svær balanceakt, hvor miljø-, klima-, og naturhensyn skal balanceres med hensyn til forsyningssikkerhed, økonomisk fremgang i det globale syd samt ordentlige arbejdsforhold i de miner, som leverer råstoffer til den grønne omstilling. Hertil kommer, at vi som investor har en primær forpligtelse til at skabe det bedste mulige afkast til vores kunder. Det er ikke et let puslespil at lægge, men det kan kun blive lagt i fællesskab, hvorfor konferencer som COP28 er helt nødvendige,” siger Rasmus Bessing. 

Han glæder sig over, at man allerede på cop’ens første dage har fået opbakning til en fond, der skal kompensere de fattige lande, der typisk bliver hårdest ramt af klimaforandringerne.