Rente-ro kan give slutspurt til aktier resten af året

Efter måneder med faldende aktiekurser er billedet vendt. Siden 27. oktober er aktierne steget med næsten 6 procent og chefstrateg i PFA, Tine Choi Danielsen, vurderer, at der er god sandsynlighed for, at den positive tendens fortsætter frem mod nytår og videre ind i 2024.

”Centralbanker i USA og Europa virker tilbageholdende med nye rentestigninger. Faldende inflation og et aftagende tempo i økonomierne betyder, at vi nu forventer, at der kommer ro på renterne herfra. Erfaringen viser, at de toneangivende amerikanske aktier i gennemsnit er steget med 12 procent i de 12 måneder, der følger, når Fed stopper med at hæve renterne. Herudover har november og december også en tendens til at levere positive afkast, hvis det har været fald i de forudgående måneder,” siger Tine Choi Danielsen, chefstrateg i PFA.

Tine Choi Danielsen har analyseret data tilbage til 1971, og 13 gange har centralbanken i USA hævet renterne for fx at bekæmpe stigende inflation eller økonomisk overophedning. 10 af gangene har aktieindekset ligget på højere niveauer et år efter, at Fed satte en prop i rentestigningerne.

Tech, medicin og banker vil drive aktiestigningerne 

I 2023 er det især de tech-selskaber som Microsoft, Apple, Meta og Alphabet, der har drevet aktiekurserne som følge af nye løsninger indenfor kunstig intelligens. Desuden har danske Novo Nordisk været på himmelkurs, og på det seneste har vi set danske banker levere flotte regnskaber, som har gavnet kurserne.

”Vi forventer fortsat, at ’magnificent seven’ (Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Tesla) vil være drivende for årets aktiestigninger og levere gode afkast til danske pensionsopsparere. Men bankerne og pharma vil formentlig også bidrage positivt. I PFA har vi indtil nu haft en god eksponering til disse selskaber og sektorer, og det har været med til at understøtte afkastet til gavn for vores kunder," siger Tine Choi Danielsen

Høje renter og recession i vores nabolande

Starten af 2023 var præget af høj inflation, stigende renter og frygten for en økonomisk opbremsning, men en stærk beskæftigelse og højt forbrug har holdt hånden under økonomien og givet kraftig medvind på markederne i første halvår. 

Hen over sommeren vendte stemningen efter centralbankernes udmeldinger om, at der er brug for at holde renterne høje i længere tid, end mange investorer havde forventet. Samtidig har nabolande som Tyskland og Sverige oplevet fald i BNP og er nu i teknisk recession. 

”I PFA gør vi naturligvis, hvad vi kan for at bevare det gode afkast, og vi ser også muligheder for at bygge på, så længe væksten, beskæftigelsen og inflationsudviklingen fortsætter i nogenlunde samme gænge som nu. Men vi mangler stadig at se den fulde effekt af de stigende renter, som først for alvor bliver et problem, når virksomheder og private skal refinansiere deres gæld. Ligeledes er gælden på grund af de højere renteniveauer blevet en voksende byrde for lande verden over – fra USA og Japan til Italien,” siger Tine Choi Danielsen.

Hun nævner desuden, at den globalpolitiske situation er blevet yderligere tilspidset med den tragiske krig mellem Hamas og Israel, der ligesom Ruslands invasion af Ukraine kan skabe usikkerhed om energi-priserne og dermed også give uro på finansmarkederne. 

Et solidt boost til pensionsopsparingerne i PFA

Kunder i PFA's anbefalede profil C og 15 år til pension har aktuelt fået et afkast på 6,3% siden årsskiftet. PFA er Danmarks største kundefællesskab og forvalter ca. 600 mia. kr. PFA har 1,3 mio. kunder, hvilket betyder, at hver femte dansker har sin pensionsopsparing hos PFA.

 

 

FAKTA

  • I november har aktier givet positivt afkast 60% af gangene siden 1928
  • December er den måned i året, der oftest har leveret positivt afkast (73% af gangene)
  • 10 gange er S&P500 steget over 10 pct. i årets første 7 måneder (januar-juli) for derefter at falde i de følgende 3 måneder (aug.-okt.)
  • Det har 8 gange givet afsæt til kursstigninger i november og december (2,7%-11,9%) Og kun 2 gange givet negativ afslutning på året (-1,9% i 1987 og -11,2% i 1929)