PFA Pension sender 1,7 mia kr tilbage til kunderne

Adm. direktør i PFA, Ole Krogh Petersen.

På trods af at 2022 var præget af stor uro med store negative afkast på finansmarkederne, får kunderne i PFA fortsat glæde af kundefællesskabet. Igen i år forrenter PFA kundernes KundeKapital med 8 pct.

Stigende inflation, højere renter, krig i Ukraine og energikrise, der førte til negative finansielle markeder, var med til at gøre det forgangne år udfordrende for de danske pensionsopsparere. Men kunderne i PFA Pension med KundeKapital kan glæde sig over, at der netop nu bliver sendt 1,7 mia. kr. ud til deres pensionsdepoter i landets største kommercielle pensionsselskab.

”Det viser, at det er en fordel at være en del af PFA’s kundefællesskab, at vi selv i en meget urolig tid med negative finansmarkeder formår at give lidt ekstra økonomisk tryghed til vores kunder,” siger PFA’s adm. direktør Ole Krogh Petersen og fortsætter:

”Fællesskabet i PFA Pension er stærkt og robust, og det får kunderne nu glæde af,” siger han.

Kundefællesskabet i PFA Pension betyder, at størstedelen af overskuddet i PFA Pension går tilbage til kunderne. Men selv også efter et år som 2022, hvor der var røde tal på bundlinjen i PFA Pension, har det været muligt at sende en pæn forrentning af kundernes KundeKapital ind på deres pensionsdepoter. 

”Vi er glade for, at de fleste af vores kunder kan få opsparingen forbedret i en vanskelig tid, hvor der er modvind på mange fronter. For os i PFA er det essentielt, at vi kan være med til at skabe økonomisk tryghed for vores kunder, og her spiller kundefællesskabet en vigtig rolle, så vi selv efter et uroligt år kan give lidt tryghed tilbage med en forrentning af kundernes KundeKapital på 8 pct. Det betyder, at vi for 2022 samlet sender 1,7 mia. kr. tilbage til kunderne,” siger Ole Krogh Petersen.”

Forrentningen er på niveau med sidste år, hvor der blev sendt et tilsvarende beløb tilbage til kunderne. 

KundeKapital er PFA Pensions model for overskuds- og risikodeling med kunderne. KundeKapital er delt op i en kollektiv og en individuel del. 

Konstruktionen betyder helt konkret, at hovedparten af PFA Pensions overskud går til KundeKapitalen. Her bliver den forrentet på linje med PFA Pensions egenkapital. Den individuelle KundeKapital, som er den del, den enkelte kunde har opbygget, får derudover normalt en ekstraforrentning fra den kollektive kundekapital, der beregnes ud fra hvor meget individuel KundeKapital, man har. Så længe der er kollektiv KundeKapital, beskytter denne også den individuelle del mod tab, hvis der skulle være enkelte år med underskud. 

 

Se mere om KundeKapital i filmen med adm. direktør i PFA, Ole Krogh Petersen