PFA Ejendomme leverer positivt afkast i svært år

I et udfordrende 2022 er PFA Ejendomme kommet ud af året med et lille positivt afkast på 0,2 pct. En stigning, der svarer til et beskedent plus på 149 mio. kr. Takket være massive frasalg af ejendomme for 6,3 mia. kr. i forsommeren har PFA undgået de store værdiforringelser, som i andet halvår har ramt det globale ejendomsmarked.

”Vi tog en del stik hjem inden markedet for alvor begyndte at vende. Timingen i frasalgene har vist sig at være god.  Hvis ikke vi havde solgt ud og reduceret vores eksponering, så havde vi formentlig haft et negativt afkast på vores ejendomsportefølje i omegnen af minus 2 pct.,” siger Michael Bruhn, direktør i PFA Ejendomme, og tilføjer:

”2022 startede ellers godt, og der var høj transaktionsvolumen. Men med krig i Ukraine og hastigt stigende renter, så begyndte nervøsiteten at vokse. Det var dog først i tredje kvartal, at omverdenen for alvor fik øjnene op for, at priserne skulle ned. Det førte til en stor opbremsning i markedet, hvor mange salgsprocesser blev sat på pause,” siger han.

Set i det lys er resultatet tilfredsstillende for PFA Ejendomme, der er blandt Danmark største ejendomsinvestorer med omfattende investeringer i boliger, logistik og erhverv i både Danmark og internationalt.

Datacentre, life science og logistik-ejendomme trækker op

Dykker man ned i PFA’s ejendomsportefølje er det særligt den fokuserede investering i datacentre, life science og logistikejendomme, der i 2022 har skabt gode resultater. Eksempelvis har datacentrene givet et kontant afkast på omkring 1,5 mia. kr., mens life science og logistik har givet et positivt afkast på henholdsvis 0,5 og 0,3 mia. kr.

”Det lille positive afkast vidner endnu en gang om, at vores nøje udvalgte ejendomsinvesteringer er et robust element i PFA’s brede portefølje. Når der er stor uro på finansmarkederne, så er vores ejendomme en stabiliserende faktor for vores kunders pensionsmidler. Der er brug for ejendomme til erhverv og bolig, uanset hvad der sker ude i verden,” siger Michael Bruhn, ejendomsdirektør i PFA.

Med det afkast har PFA Ejendomme bidraget positivt til det samlede afkast til PFA’s kunder. Sammenlignet med andre aktivklasser er det globale aktiemarked (MSCI ACWI) eksempelvis kommet ud af 2022 med et fald på 18 pct., og samtidig har rentestigningerne givet nogle af de største kursfald på statsobligationer i over 40 år. 

Når det gælder udsigterne for 2023 er der fortsat ikke mange transaktioner, noget der gør det svært at se, hvor markedet skal hen, fortæller PFA’s ejendomsdirektør:

”Der er grøde i markedet lige nu. Jeg forventer dog, at vi har set det værste.  Vi har flere store og spændende frasalg foran os med godt afkast, og jeg tror ikke, at der er behov for yderligere nedskrivninger. Som det ser ud nu, har vi retning mod et afkast på 4 - 5 pct. i 2023,” siger Michael Bruhn.

I løbet af 2022 har PFA nedskrevet ejendomsværdier for ca. 6 mia. kr. - nedskrivninger der er blevet opvejet af driftindtægter, frasalg i løbet af året samt en positiv udvikling for PFAs investeringer i datacentre, life science og logistikejendomme. Den samlede ejendomsportefølje i PFA er nu værdisat til 75 mia. kr.

 

For yderligere oplysninger

Pressechef Oliver William Gunner, 28 56 23 22 eller owg@pfa.dk