Halvår med markant vækst og solidt investeringsafkast på 13,4 mia. kr.

PFA's første halvår af 2021 har budt på markant vækst, solide investeringsafkast og et positivt driftsresultat på 588 mio. kr., hvoraf 513 mio. kr. går videre til kunderne via PFA KundeKapital.

PFA har i første halvår 2021 fortsat den stærke, stabile udvikling fra 2020. Regnskabet viser en markant vækst i kundemidlerne, der stiger med over 53 mia. kr. fra 565 mia. kr. til 618 mia. kr. sammenlignet med samme periode sidste år.

Driftsresultatet for første halvår er på 588 mio. kr., hvilket er en forbedring fra 401 mio. kr. i samme periode i 2020. Denne udvikling er primært drevet af en forbedring af resultatet på syge-ulykkesforsikringen fra -481 mio. kr. til -75 mio. kr. i perioden. Af driftsresultatet på 588 mio. kr. går 513 mio. kr. videre til PFA KundeKapital, der er PFA’s model for at dele overskud og risiko med kunderne. 

Første halvår har fortsat været præget af COVID-19 pandemien, og vi viser, at vi fortsat i usikre tider formår at skabe værdi for kunderne, mens vi fortsætter en solid og stabil udvikling i PFA. Jeg er meget tilfreds med, at vi kan præstere et driftsresultat på 588 mio. kr.,” siger Group CEO i PFA Allan Polack.

Stigning i kundemidler på mere end 53 mia. kr.
De løbende indbetalinger er med 13,2 mia. kr. fortsat på et rekordhøjt niveau, og de samlede kundemidler er steget fra 565 mia. kr. til 618 mia. kr., hvilket er en stigning på over 53 mia. kr. sammenlignet med første halvår 2020. Dertil kommer, at de samlede indbetalinger er på 21,3 mia. kr. mod 20,1 mia. kr. i samme periode sidste år, hvilket svarer til en vækst på 6 pct. 

Allan Polack siger:
”Vi har hele vejen igennem COVID-19 pandemien gjort os meget umage for at være der for kunderne hver eneste dag, og jeg er glad for at se, at de kvitterer ved fortsat at betale flere penge ind til deres pension i PFA. Vi har haft en stærk vækst i vores kundemidler på 53 mia. kr. i forhold til sidste år, hvilket er utrolig flot.”

Fortsat reduktion af underskud på syge- og ulykkesforsikring
Resultatet på syge- og ulykkesforsikring er på -75 mio. kr. mod -481 i samme periode sidste år. Det er en forbedring af resultatet på 406 mio. kr. i perioden. Trods den fortsatte forbedring er resultatet ikke tilfredsstillende.

Reduktionen af underskuddet er drevet af en positiv effekt af VA-tillægget til rentekurven samt den fortsatte implementering af den igangværende genopretningsplan, der trods et fortsat stigende antal anmeldte skader viser flere positive udviklinger.

”Periodens resultat på syge-og ulykkesforsikring er positivt påvirket af VA-tillægget, men vi ser også en fortsat reduktion af underskuddet gennem aktiviteterne i den igangværende genopretningsplan, hvilket er positivt. Desværre så oplever vi en ret klar stigning i nye skader, som jo desværre er et udtryk for, at flere danskere er i en udfordrende situation. Det er ikke en positiv udvikling, hvorfor vi fortsat arbejder sammen med vores kunder om at forebygge langvarig sygdom og ved at sikre en tidlig indsats, hvis folk bliver syge, så de har de bedste forudsætninger for at vende hurtigt tilbage på job til gavn for både dem selv, deres arbejdsplads og PFA,” siger Allan Polack.

Solide afkast og stærk udvikling for PFA Klima Plus
PFA har i første halvår leveret et samlet afkast på 13,4 mia. kr. Afkastet i markedsrente er på 22,5 mia. kr., hvor særligt afkastet på aktier og unoterede investeringer har trukket op, mens afkastet på obligationer har været udfordret. 

Kunder, der har deres pension placeret i PFA Plus, har fået op til 11,5 pct. i afkast, mens de, der har hele eller en del af deres opsparing i det ekstra klimafokuserede PFA Klima Plus kan glæde sig over afkast på op til 12,2 pct.

”De finansielle markeder har i første halvår været præget af, at verdensøkonomien igen for alvor er kommet på fode. Første halvår endte med flotte afkast med solide tocifrede procentsatser. Der har været en stærk fremgang på aktiemarkederne, men andre aktivklasser som eksempelvis de unoterede investeringer har også klaret sig godt,” siger Allan Polack og uddyber:

Nu har kunderne haft mulighed for at placere dele eller hele deres opsparing i PFA Klima Plus i lidt over et år. Det har mere end 20.000 kunder valgt at gøre, hvilket er flot. Det første år med PFA Klima Plus har vist, at gode afkast går hånd i hånd med den grønne omstilling, og vi er meget tilfredse med PFA Klima Plus, der med et afkast på op til 12,2 pct. ligger godt med afkastmæssigt i første halvår.”

Fakta om regnskabet for 1. halvår 2021

 • Forsikringsresultat 588 mio. kr. (401 mio. kr.)*
 • PFA KundeKapitals andel af forsikringsresultatet 513 mio. kr. (351 mio. kr.)*
 • Periodens resultat er 93 mio. kr. (6 mio. kr.)*
 • De samlede indbetalinger er 21,3 mia. kr. (20,1 mia. kr.)*
 • Løbende indbetalinger er 13,2 mia. kr. (12,4 mia. kr.)*
 • Resultat af syge- og ulykkesforsikring er -75 mio. kr. (-481 mio. kr.)*
 • Omkostninger pr. forsikret er 403 kr. (333 kr.)*
 • Afkast i markedsrente før skat er mellem 0,4 pct. til 12,2 pct. inkl. KundeKapital (-5,3 til 1,2 pct.)*
 • Afkast i gennemsnitsrente er efter værdiregulering af hensættelserne 1,4 pct. (0,8 pct.)*
 • De samlede kundemidler er 618 mia. kr. (565 mia. kr.)*
       
  * Tal for 1. halvår 2020 i parentes
   

For yderligere oplysninger kontakt
Senior Presserådgiver, Rasmus Bjørn, RBJ@pfa.dk, 41729077