Markedskommentar: Negativ reaktion på positive coronatest

PFA's seniorstrateg, Rasmus Pilegaard.

Flere lande er atter ramt af store stigninger i antallet af smittede med coronavirus, ligesom der løbende indføres nye restriktioner. Tilbage i foråret ramte virussen finansmarkederne hårdt, men hvordan ser det ud i dag? Det skriver PFA’s seniorstrateg Rasmus Pilegaard om i denne markedskommentar

På ryggen af nyheder om stigende smittetal, øget restriktioner og opfordringer til samfundssind har aktiekurserne de seneste par dage vendt pilen nedad. Årsagen er, at rekordmange testes positiv for coronavirus, og at en andenbølge af smitte er på vej indover Europa.

Med faldende kurser kan en nærliggende tanke være, hvorvidt markedet står over for en lignende nedtur, som den man så tilbage i marts, hvor europæiske aktiekurser faldt med over 35 pct?

For nok kommer en ny smittebølge ikke som en overraskelse, da vi siden foråret har haft efterårets typiske influenzasæson som en af de væsentligste risici til aktiemarkedet, men tidspunktet og styrken har nok alligevel overrasket en anelse. Derfor er der også fortsat en usikkerhed om, hvordan situationen udvikler sig de kommende måneder.

Økonomisk hjælp dæmper

Men selvom smitte-situationen er alvorlig og kan give anledning til et volatilt marked, finder vi det dog mest sandsynligt, at markedsreaktionen bliver mere afdæmpet end i foråret.

For på trods af, at usikkerheden i markedet er til stede, dæmpes den samtidig af forventningerne til, at nye nedlukninger og restriktioner følges op med økonomisk hjælp til de berørte sektorer.

Det underbygges blandt andet af, at de europæiske budgetforslag for 2021 indeholder en fortsat meget ekspansiv finanspolitik, og at der allerede nu er igangværende forhandlinger om nye hjælpepakker i flere hovedstæder parallelt med opstramninger.

Sat i bakgear

På den anden side så man i foråret dog også, at selv de mest rundhåndede hjælpepakker ikke forhindrer en sammentrækning af økonomien, når samfundet lukkes helt ned. Derfor kan vi også risikere at stå i en ny recession, mens vi dårligt er kommet ud af den forrige.

For det er fortsat uvist, hvor omfangsrige restriktioner der er nødvendige for at bevare kontrollen med coronavirussen, samtidig med at vi kan se, at flere europæiske lande har indført skrappere krav end herhjemme. Det gælder blandt andet i form af udgangsforbud i nattetimerne og forlængelse af skolernes efterårsferie. Vi kan bare endnu ikke se en effekt i smittespredningen.

På samme tid viser de nye stramninger sig også allerede nu i dele af den serviceorienterede europæiske økonomi, som er sat i bakgear, og dermed bremser den samlede vækst op.

Vaccinenyt kan blive game changer

Vigtigt nyt på vaccine-fronten kan derfor blive den helt store ”game changer” i 2021, hvis vaccinerne er effektive, og hurtigt kan distribueres bredt. Flere producenter ser ud til at være tæt på mål med en vaccine, som kan godkendes i år. Samtidig kan en positiv nyhedsstrøm i forhold til vacciner også bidrage til at reducere frygten.

Håbet om en brugbar vaccine er dermed også langt mere realistisk i dag end i foråret, hvilket kan åbne op for et opsparet forbrug, når man igen frit kan rejse og feste. Det er værd at bemærke, at de fleste husholdninger i dag fremstår godt polstrede med en større opsparing end før krisen, da forbruget har været hæmmet, mens indkomsten blev understøttet af diverse hjælpepakker.

Desuden bør man ikke glemme, at aktier i gennemsnit over de seneste 33 år har leveret de højeste afkast i månederne oktober til december. En sådan positiv udvikling vil dog kræve, at der begynder at tegne sig en top i smittespredningen, eller vaccine-kandidaterne viser sig effektive, ligesom også nye rundhåndede hjælpepakker kan løfte stemningen.

Endelig på den helt korte bane har vi forhåbentligt i næste uge et klart valgresultat fra det amerikanske præsidentvalg, som kan fjerne noget af usikkerheden i markedet.

Denne markedskommentar er skrevet af Rasmus Pilegaard, seniorstrateg i PFA.