Omkostninger

Pension for Funktionærer er i sin opbygning ens for alle, og derfor er omkostningerne til administration lave - kun 0,9 procent af de første 40.000 kr., der indbetales.

Det betyder maksimalt 360 kr. om året pr. medarbejder. Priserne på forsikringerne er også lave, da de bliver beregnet ud fra en samlet pulje og ikke ud fra den enkelte medlemsvirksomhed.