Salling Group og PFA indgår ny pensionsaftale med fokus på klima og sundhed

Efter grundige og konstruktive forhandlinger indgår Salling Group ny og forbedret pensions- og sundhedsaftale med PFA. Med den nye aftale får Salling Group en grønnere pensionsordning og en udvidet sundhedsforsikring, som dækker flere medarbejdere og sikrer bedre tilbud end tidligere.

20.000 medarbejdere i Salling Group får en ny pensions- og sundhedsaftale den 1. juli 2024. Salling Group og PFA forlænger samarbejdet de kommende fem år, hvor en ny aftale i højere grad vil fokusere på klima og sundhed.  

”I Salling Group arbejder vi ambitiøst og målrettet med både sundhed og klima, som er hovedprioriteterne i vores bæredygtighedsstrategi. Derfor er det også centrale punkter i vores valg af PFA, som skal sikre vores medarbejdere en pensionsaftale med større fokus på klima og en forbedret sundhedsforsikring,” siger Louise Gade, direktør for People, Culture & Sustainability i Salling Group.

Den nye aftale sikrer en pensionsaftale med et grønt aftryk samt flere og markant bedre sundhedstilbud til endnu flere medarbejdere i Salling Group. 

”Vi er stolte af, at Salling Group fortsætter med at være en del af PFA’s kundefællesskab. I PFA arbejder vi målrettet med at integrere bæredygtighed og ansvarlighed i den måde, vi investerer og driver vores virksomhed på, og derfor er vi glade for, at Salling Group har lagt vægt på det i forlængelsen af den nye aftale,” siger Ole Krogh Petersen, administrerende direktør i PFA. 

Pension med styrket fokus på klima 

Med den nye aftale får nye medarbejdere i Salling Group automatisk mulighed for at investere 25 procent af deres pensionsopsparing i klimaindsatser. Det gælder investeringer, der bidrager med teknologi og industrielle løsninger til den grønne omstilling, samt projekter som fx solcelle- og havvindmølleparker. Ligeledes kan nuværende medarbejdere flytte deres pension til den samme klima-profil, som nye medarbejdere automatisk tilmeldes.

”Når man placerer sin pensionsopsparing i klimarettede investeringer gennem PFA, er målsætningen, at aktierne skal udlede 60 procent mindre CO2 end verdensaktieindekset. Og i løbet af i år kommer hele produktet til at være CO2-neutralt målt på scope 1 og 2,” fortæller Ole Krogh Petersen. 

For Salling Group har det ligeledes været centralt, at PFA tilslutter sig det internationalt anerkendte Science Based Target initiative, som hjælper virksomheder med at sætte konkrete og videnskabeligt funderede mål for reduktion af CO2-udledning. 

”For os har det været vigtigt, at PFA forpligter sig til Science Based Targets initiative og sætter både ambitiøse og realistiske klimamål, ligesom vi selv har gjort. Som en del af Salling Groups klimaambition, stiller vi krav til, at vores leverandører sætter mål for reduktion af deres udledninger, og derfor er vi glade for, at det er blevet en del af aftalen,” siger Louise Gade. 

PFA har tilsluttet sig Science Based Targets initiative og er derfor påbegyndt arbejdet med at sætte klimareduktionsmål.  

Udvidet sundhedsforsikring

Udover en grønnere pensionsaftale indeholder Salling Groups nye aftale med PFA en markant forbedret sundhedsaftale, som dækker flere medarbejdere end tidligere. Som noget nyt vil elever fremover være dækket af sundhedsforsikringen. 

Medarbejdernes sundhedsforsikring er desuden blevet udvidet, så den dækker en længere række sundhedstilbud, herunder et bredere udvalg af online hjælp som psykolog, coach, fysioterapeut og familierådgivning, ligesom aftalen sætter stor fokus på at afhjælpe det store samfundsproblem, at familier venter for lang tid på hjælp til et barn i mistrivsel. Ansatte i Salling Group kan fremover som en del af aftalen gennem deres sundhedsforsikring få hjælp til udredning af barn i mistrivsel samt familierådgivning til håndtering af situationen. Samtidig sikrer aftalen, at Salling Groups medarbejdere hurtigt og effektivt kan få den rette hjælp.