Flere danskere klar til at arbejde som folkepensionister

Programchef i PFA, Jesper Brask Fischer.

Ifølge en ny PFA-undersøgelse svarer 45 procent af danskere mellem 50 og 65 år, at de er villige til at arbejde videre, efter de har nået pensionsalderen. Det kan blive en stor gevinst for både statsbudgettet og danske virksomheder forudsat, at vi får skabt bedre og mere fleksible rammer om senkarrieren og overgangen fra arbejdsliv til pensionstilværelse.

Som resten af den vestlige verden har vi i Danmark i de seneste årtier oplevet en kraftig stigning i levetiden. Hvert andet barn, der fødes i dag, forventes at blive over 100 år, ligesom mange danskere allerede i dag holder sig sunde og friske selv i en høj alder. Det har også smittet af på arbejdslysten, hvor flere ønsker at fortsætte med at arbejde, selvom de har krydset folkepensionsalderen. 

Det viser en ny undersøgelse, som analysehuset Wilke har foretaget på vegne af PFA.  

”Undersøgelsen viser, at 45 procent af danskere mellem 50 og 65 år er villige til at arbejde, efter de har nået folkepensionsalderen. Men det er vigtigt for dem, at det kan gå hånd i hånd med mere fleksibilitet i arbejdstiden, bedre senkarriere-planlægning og i det hele taget en mere gradvis og gennemtænkt overgang fra arbejdsliv til pensionistliv,” siger Jesper Brask Fischer, programchef i PFA.  

Større fleksibilitet giver gevinster hele vejen rundt
Ifølge Jesper Brask Fischer er der mange, som ikke ønsker at gå fra 37 til nul arbejdstimer fra den ene dag til den anden, men i stedet foretrækker en mere gradvis overgang. Det gør også den store beslutning om at gå på pension lettere. Og set med samfundsøkonomiske briller så er det en klar vindersag, hvis flere bliver på arbejdsmarkedet i længere tid, da man ellers risikerer at mangle hænder.

”Hvis bare en fjerdedel af seniorerne bliver to år ekstra på arbejdsmarkedet og arbejder 25 timer om ugen, så vil det ifølge vores beregninger give et plus på omkring 6 mia. kr. i statskassen hvert år. Samtidig vil arbejdsstyrken blive udvidet med 11.000 fuldtidsansatte. Det er økonomiske gevinster, som er til at tage og føle på. Hertil kommer de mindst lige så vigtige sociale og psykiske gevinster i form af mere livsglæde og en mere meningsfuld senkarriere og pensionisttilværelse,” siger Jesper Brask Fischer.

Han fremhæver af samme grund de seneste års politiske aftaler, som har gjort det mere attraktivt at blive længere i arbejde. Det er senest sket ved at afskaffe modregningen i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg for danskere, der fortsætter med at arbejde efter folkepensionsalderen. 

Det velkendte livs- og karriereforløb er under forandring 
Ifølge Jesper Brask kan de økonomiske incitamenter dog ikke stå alene, men skal følges op af bedre rammer og rådgivning om senkarrieren rundt op på det danske arbejdspladser. 

”Vi oplever, at man på mange arbejdspladser har svært ved at tage hul på samtalen, måske fordi man fra begge sider af bordet er bange for, hvordan det bliver opfattet, og om der er det rette match mellem behov og muligheder. Derfor skal vi arbejde for at skabe endnu bedre rammer for dén dialog, som kun bliver vigtigere. For vi er i gang med at sige farvel til det velkendte, lineære livsforløb, hvor vi uddanner os, arbejder og går på pension. I stedet får vi et liv i flere faser, hvor alderen ikke sætter punktum for hverken arbejdsevnen eller lysten til at udvikle sig,” siger Jesper Brask Fischer.

Han nævner, at PFA tilbyder rådgivningsværktøjer og delpensionsløsninger, som skal hjælpe danske arbejdspladser med at skabe gode rammer om senkarrieren. Man har også udviklet et prognoseværktøj, som viser, hvor mange af de ansatte der i de kommende år vil nærme sig pensionsalderen. 

”Det kan blive dyrt, hvis man over en kort periode mister mange ældre og vidende medarbejdere, som er svære at erstatte. Den udfordring vil vi gerne hjælpe vores virksomheds- og organisationskunder med at håndtere, og vi er glade for, at det bliver værdsat, og at stadig flere ønsker at sparre med os om mulighederne til gavn for dem og deres medarbejdere,” siger Jesper Brask Fischer.