Stærkt fællesskab skaber resultater i PFA’s arbejde med samfundsansvar

Med ambitiøse mål og målrettede indsatser øger PFA sit fokus på områderne indenfor økonomisk tryghed, ansvarlige investeringer, Et sundere arbejdsliv og Det gode seniorliv. Alt sammen vigtige og centrale elementer i den måde PFA driver forretning på, hvilket årets Rapport for samfundsansvar dokumenterer.

For PFA er det vigtigt at kunne være med til at gøre en forskel for kunderne og det omgivne samfund. 

Sammen med 1,3 mio. kunder er PFA nemlig et stærkt fællesskab, der bidrager til at skabe løsninger på centrale samfundsudfordringer. Det blev ikke mindst aktuelt i 2022, hvor alvorlige kriser i verden, uro på finansmarkederne og stigende inflation har skabt usikkerhed hos mange. Netop det er der fokus på i Rapport for samfundsansvar 2022.

”For PFA er det vigtigt, at vi kan være med til at til at skabe løsninger på det, der optager rigtig mange af vores kunder og danskerne generelt. Det gælder særligt inden for økonomisk tryghed, sundhed, bæredygtighed og en god seniortilværelse. Det er her vi kan vise vores relevans, og hvor vi har midlerne, kompetencerne og viljen til at gøre en forskel. Det gælder både i den måde, vi investerer på, og i den måde vi hjælper tusindvis af kunder på i deres hverdag,” siger Ole Krogh Petersen, Group CEO i PFA.

Ny fase for arbejdet med ansvarlige investeringer

For PFA er det vigtigt at kunne bidrage til en bedre verden gennem de mange investeringer, der foretages. Det gælder i forhold til klima, menneskerettigheder og god selskabsledelse.

Særligt klimakrisen står højt på dagsordenen, hvor PFA i 2022 fortsatte arbejdet for at skabe gode afkast, samtidig med en række nye initiativer blev igangsat for at reducere CO2-udledningen i den måde, der investeres på.

”Vi fortsætter målrettet vores indsats for at nedbringe CO2-udledningen i forhold til de ambitiøse mål, vi har sat. I 2022 gik PFA ind i skovdrift, ligesom vi har investeret i Danmarks største solcelletag i Taulov. Vi investerede i ligeledes et stort trecifret millionbeløb i en række havvindprojekter og indgik en stor aftale om at opsætte 1.400 ladestandere til elbiler på adresserne hos mange af vores erhvervs- og boligejendomme i hele landet. Arbejdet med bæredygtighed og ansvarlighed på investeringsområdet er samtidigt gået ind i en ny fase i takt med dokumentations- og rapporteringskravene er steget, hvilket  optager os meget,” siger Ole Krogh Petersen.

Sundere arbejdsliv i alle aldre

Danskernes arbejdsliv er på mange måder under stor forandring. Beskæftigelsen i 2022 nåede op på et historisk højt niveau, og der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft i næsten alle brancher. Samtidig er der desværre en alvorlig stigende tendens med, at mange pga. sygdom har svært ved at passe deres arbejde.

”Det er af fundamental betydning for PFA at hjælpe vores mange virksomheds- og organisationskunder såvel som vores privatkunder med at skabe rammerne for et sundere arbejdsliv, uanset hvordan arbejdsdagen og livet udvikler sig. Via en række tiltag fik vi igen i 2022 hjulpet mange ud af sygdom og tilbage til en bedre hverdag. Det er godt både for den enkelte, arbejdspladserne og samfundet som helhed. Vi ser en udvikling, hvor stadig flere rækker ud til os efter hjælp. Derfor er det også et område, som vi fortsat vil have stor opmærksomhed på fremadrettet, både når det kommer til forebyggelse og den rigtige behandling,” siger Ole Krogh Petersen.

Seniorlivets mange muligheder

Seniorlivet er en af de livsfaser, som lige nu udvikler sig hastigt i takt med, at mange danskere lever længere, og mange ældre holder sig friske til langt op i alderen. Derfor fortsætter PFA arbejdet for at fremme det gode seniorliv, og kom i 2022 med en række nye initiativer, der skal være med til at hæve livskvaliteten i den 3. alder.

”Vi har videreudviklet vores senkarrierekoncept, så det nu også er muligt for PFA’s privatkunder at få inspiration og blive hjulpet i relation til de mange beslutninger og tanker, som man gør sig i den sene del af arbejdslivet. Boligmarkedet for seniorer er et andet område, hvor der sker rigtig meget i øjeblikket. Nye seniorboliger, friplejehjem og seniorboligfællesskaber i mange afskygninger skyder op landet rundt, hvilket er en udvikling, som PFA ønsker at bidrage til ved også at bygge og tilbyde kunderne disse attraktive boligmuligheder,” siger Ole Krogh Petersen.

For yderligere oplysninger
Pressechef Oliver William Gunner, 28 56 23 22 eller owg@pfa.dk

Udvalgte resultater fra PFA’s arbejde med samfundsansvar 2022

 

Ansvarlige investeringer

 • Investeret ca. 750 mio. kr. i etablering af havvindmøller gennem WPD offshore
 • 130 mio. dollars i skovinvestering i samarbejde med Forest Investment Associates (FIA)
 • Investeret 330 mio. kr. i ny fond, der skal investere i genopretning af vandområder i USA, batterier til elbiler og bæredygtige termoelektriske mikrochips til nedkøling af madvarer, vacciner m.m.
 • Etablering af 1.400 ladestandere til elbiler i samarbejde med Clever ved PFA’s erhvervs- og boligejendomme

 

Et sundere arbejdsliv

 • Mere end 1.400 virksomheds- og organisationskunder har fået hjælp til at fremme det sunde arbejdsliv 
 • 122.000 kunder har i løbet af 2022 fået hjælp af PFA Sundhedscenter
 • 4.900 kunder har været i forløb via PFA EarlyCare
 • 1.560 langtidssygmeldte kunder er hjulpet tilbage i job i 2022 

 

Det gode seniorliv

 • Senkarrierekonceptet er blevet videreudviklet, så det nu også er muligt for PFA’s mange privatkunder at få inspiration til de vigtige beslutninger, man gør sig i den sene del af arbejdslivet.
 • I sommeren 2022 åbnede et helt nyt PFA-ejet seniorbofællesskab i Sønderborg. Nye seniorboliger er på vej i Høje Taastrup, Hillerød og Slagelse og forventes klar til indflytning i løbet af 2023. PFA har allerede bygget seniorvenlige boliger i Odense, Viborg og Køge.
 • PFA Seniorforum/dag blev afholdt i BellaCenteret med over 2.800 besøgende og i Horsens med 1.000 tilmeldte.

 

Et bæredygtigt PFA

 • PFA har en ambitiøs målsætning om at være CO2-neutrale i 2025. Med renoveringen af hovedkontoret overstået med fokus på energioptimering er PFA godt på vej.
 • Det blev besluttet at etablere solceller på taget af PFA’s hovedsæde og hele PFA's bilpark skal overgå til elbiler.
 • Diversitet og inklusion vigtig del af PFA’s lederudvikling