En ordning med mange fordele

Pension for Funktionærer er en pensionsordning med et fleksibelt investeringskoncept, mulighed for personlig rådgivning og enkle selvbetjeningsmuligheder. Løsningen er fælles for det private HK-område, og det betyder, at du ofte kan beholde din pensionsordning, hvis du skifter job.

Læs mere om ordningen her.

Ordningens rammer

Nedenfor kan du læse, hvad der generelt gælder for den nye PFA Plus ordning. Der kan derfor være nævnt forsikringer og muligheder, som du ikke er/kan omfattes af. De præcise forhold, der gælder for dig, kan du læse om i den oversigt, som du modtager sammen med velkomstbrevet fra PFA. Når du har fået brevet kan du også foretage ændringer i din pensionsordning.

Vær særlig opmærksom på begunstigelse

PFA udbetaler som udgangspunkt din livsforsikring og din opsparing til ”nærmeste pårørende”. Hvis du tidligere har udfyldt en begunstigelseserklæring, vil denne ikke gælde for din nye pensionsordning i Pension for Funktionærer, og du skal derfor udfylde en ny.

Du kan udfylde en begunstigelseserklæring, hvis du ønsker, at pengene skal udbetales til andre end dine "nærmeste pårørende".


Læs mere om begunstigelse

Hvem skal have pengene fra din pensionsordning?

En begunstigelse er en aftale om, hvem vi skal udbetale pengene til ved din død. Med en begunstigelse kan du selv vælge, hvem der skal have pengene eller en del af dem. Det er vigtigt, at du overvejer, hvem der skal have pengene udbetalt. Ellers kan det få store økonomiske konsekvenser for dine efterladte.

Medmindre du aftaler noget andet med os, får dine nærmeste pårørende pengene fra pensionsordningen.

Begunstigelseserklæring

Vejledning til begunstigelseserklæring

Opsparing

Opsparing

Indbetalingerne til pensionsordningen går til en ordning med markedsrente. Markedsrente betyder, at opsparingen tilskrives det afkast, som markedet giver. Det kan være positivt eller negativt.

I PFA Investerer er der fire forskellige investeringsprofiler A, B, C og D.

I PFA Plus bliver din investerings-sammensætning tilpasset din alder. Det betyder, at de mere risikofyldte investeringer nedtrappes, jo nærmere du kommer din pensionsalder.

I investeringsprofil A eller B kan risikoen ved investering af opsparingen minimeres yderligere ved tilknytning af en udbetalingssikring. En udbetalingssikring betyder, at udbetalingerne til pension som udgangspunkt ikke falder til under et bestemt niveau - uanset hvordan det går på de finansielle markeder.

Udbetalingssikring bliver gradvist tilknyttet fra 10 år før, du forventer at gå på pension. Vi tilknytter den gradvist, for at vi fortsat kan investere opsparingen på en fordelagtig måde. Niveauet for udbetalingerne bliver fastsat lige inden, du går på pension.

Investeringsprofiler

Investeringsprofilerne i PFA Investerer

Investeringsprofilerne tager højde for, at mennesker er forskellige og har forskellige holdninger til risiko og afkast. Du kan vælge den profil, der passer bedst til dig.

Der er fire investeringsprofiler. I alle fire investeres opsparingen i to fonde. En Høj risiko fond og en Lav risiko fond. Forskellen mellem de fire profiler er fordelingen mellem de to fonde. Se nedenfor.

Investeringsprofilerne tager også højde for, at jo tættere du kommer på pensionsalderen, jo vigtigere er det, at risikoen for tab mindskes. Derfor nedtrappes risikoen i alle fire profiler automatisk frem mod den alder, hvor du forventer at gå på pension.

De fire investeringsprofiler
Investeringsprofil A – meget lav risiko - 25 procent af opsparingen bliver investeret i Høj risiko fonden. Resten bliver investeret i Lav risiko fonden. De risikofyldte investeringer er nedtrappet til pt. 10 procent, når du går på pension. Risikoen i profil A kan sammenlignes med en traditionel pensionsopsparing til gennemsnitsrente. I profil A har du mulighed for at tilknytte en udbetalingssikring.

Investeringsprofil B – lav risiko - 50 procent af opsparingen bliver investeret i Høj risiko fonden. Resten bliver investeret i Lav risiko fonden. De risikofyldte investeringer bliver nedtrappet til pt. 20 procent, når du går på pension. I profil B har du mulighed for at tilknytte en udbetalingssikring.

Investeringsprofil C – moderat risiko - 75 procent af opsparingen bliver investeret i Høj risiko fonden. Resten bliver investeret i Lav risiko fonden. De risikofyldte investeringer er nedtrappet til pt. 30 procent, når du går på pension.

Investeringsprofil D - høj risiko - 100 procent af opsparingen bliver investeret i Høj risiko fonden. De risikofyldte investeringer er nedtrappet til pt. 40 procent, når du går på pension”

Bemærk, at PFA kan ændre investeringsprofilerne.

Udbetalingssikring

Få ekstra tryghed med en udbetalingssikring

Med en udbetalingssikring kan du sikre din pension yderligere, så dine udbetalinger som udgangspunkt ikke kommer under et vist niveau, uanset hvad der sker på de finansielle markeder.

Har du investeringsprofil A eller B, kan du som regel tilknytte en udbetalingssikring – det afhænger dog af, hvilken aftale din arbejdsgiver eller organisation har med os.

Typisk bliver udbetalingssikringen gradvist tilknyttet fra 10 år før det forventede pensionstidspunkt. Vi tilknytter den gradvist, for at vi stadig kan investere din opsparing på en fordelagtig måde med mest muligt afkast for øje. Niveauet for din udbetalingssikring bliver endeligt fastsat lige inden, du går på pension.

Du skal være opmærksom på, at tilknytning af udbetalingssikring vil betyde, at dine pensionsydelser forventes at blive lavere, i nogle tilfælde væsentligt lavere. Det skyldes, at vi sikrer dine udbetalinger ved at investere i nogle særlige fonde med meget lav risiko, men derfor også med lave forventninger til afkast.

På Mit PFA kan du få mere at vide og se, om du kan få en ekstra sikring på din pension. Du kan også se, hvad det koster at tilknytte en udbetalingssikring. De nærmere bestemmelser om udbetalingssikring, herunder i hvilke situationer udbetalingssikringen kan blive nedsat eller bortfalde, fremgår af dine pensionsvilkår.

     

PFA Kundekapital

PFA KundeKapital

5 % af indbetalingerne til opsparing i PFA Investerer vil gå til PFA KundeKapital. De vil få mindst samme afkast som egenkapitalen i PFA, og der er derfor mulighed for, at de vil få større afkast end resten af opsparingen. PFA KundeKapital skal dække eventuelle tab i PFA på linje med egenkapitalen.

Læs mere om PFA Kundekapital

PFA Diagnose

PFA Diagnose

PFA Diagnose dækker hurtig udredning og diagnose samt genoptræning, hvis du får en sygdom eller skade. Behandlingen af sygdommen eller skaden er ikke dækket og skal derfor ske på et offentligt sygehus.

PFA Kritisk sygdom

PFA Kritisk sygdom

Hvis du får én af de kritiske sygdomme, som fremgår af listen og opfylder de kriterier, der gælder for hver diagnose, vil du få udbetalt 100.000 kr. til udbetaling til dig.

Du kan vælge en dækning på op til 500.000 kr.

Du kan også tilvælge en dækning, som kommer til udbetaling, hvis dine børn får én af de kritiske sygdomme.

En forsikring ved kritisk sygdom giver dig mulighed for at få udbetalt et beløb ved visse alvorlige sygdomme. Et økonomisk tilskud kan gøre livet lettere i en svær tid. Du kan bruge pengene, som du har lyst fx til at købe ekstra pleje eller behandling, tage på rekreation eller foretage ændringer i hjemmet.

Hvornår kan forsikringen udbetales?

Nedenfor ser du listen over sygdomme, som forsikringen kan dække. Du skal være opmærksom på, at der ved hver diagnose er kriterier, som skal være opfyldt, før forsikringen kan udbetales, og at der kan være forskel på hvilke diagnoser forsikringen dækker, afhængigt af, om din forsikring er oprettet via din arbejdsgiver, bank eller privat.

Du kan se, hvilke diagnoser din forsikring kan dække i de forsikringsbetingelser, der gælder for din forsikring.

Liste over diagnoser

 • Større blodprop i hjertet
 • Hjerteoperation på grund af svær kranspulsåreforkalkning (bypass/ballonudvidelse (PCI))
 • Kronisk hjertesvigt med svære symptomer og nedsat funktionsevne
 • Livstruende rytmeforstyrrelser med indoperation af ICD-enhed
 • Hjerteklapoperation pga. hjerteklapfejl Hjerneblødning/blodprop i hjernen (apopleksi) med blivende følger
 • Sækformet udvidelse af hjernes pulsårer (aneurisme) eller intrakraniel ateriovenøs karmisdannelse (AV-malfunktion)
 • Svær sygdom i aorta (hovedpulsåren)
 • Kræft-tumorer Kræft i blod og bloddannende organer
 • Cancer (kræft)
 • Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv med behov for operation
 • Dissemineret sklerose (DS)
 • Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) eller motorisk neuronsygdom (MND)
 • Kronisk nyresvigt med behov for varig dialysebehandling
 • Større organtransplantation
 • AIDS
 • HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte
 • Muskelsvind med vedvarende symptomer
 • Muasthenia gravis med vedvarende symptomer
 • Blindhed
 • Døvhed
 • Parkinsons sygdom
 • Creutzfeldt-Jacobs sygdom
 • Blivende følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse (inklusive Borrelia og Tick-Born-Ecephalitis (TBE))
 • Større forbrænding (inklusive forfrysninger og ætsninger) af tredje grad på mere end 20 procent.

   

PFA Erhvervsevne - løbende

PFA Erhvervsevne - løbende

I PFA Plus får du en løbende udbetaling, hvis din helbredsmæssige erhvervsevne bliver nedsat med halvdelen eller mere, og din økonomiske erhvervsevne bliver nedsat med mindst 10 %.

Den løbende udbetaling er på 40 % af den pensionsgivende løn.

Hvis du kan få udbetalt en løbende udbetaling ved nedsat erhvervsevne, indbetaler PFA løbende de beløb til opsparingen, som ville være blevet indbetalt, hvis erhvervsevnen ikke havde været nedsat.

Du kan vælge en løbende udbetaling på op til 80 % af den pensionsgivende løn.

PFA Erhvervsevne - engangsbeløb

PFA Erhvervsevne - engangsbeløb

I PFA Plus får du en engangsudbetaling, hvis din erhvervsevne bliver varigt nedsat med to tredjedele eller mere.

Engangsbeløbet er på 166.667 kr.

Du kan vælge en dækning på op til 500.000 kr.

PFA Liv - engangsbeløb

PFA Liv - engangsbeløb

Der bliver udbetalt et engangsbeløb, hvis du dør, før du fylder 67 år. Engangsbeløbet er på 100 % af din pensionsgivende løn, dog minimum 166.667.

Engangsbeløbet er på 100 % af den pensionsgivende løn.

Du kan vælge en dækning på op til 800 % af den pensionsgivende løn.

PFA Liv - løbende udbetaling til børn ved død

PFA Liv - løbende udbetaling til børn ved død

Der er ingen dækning, medmindre du selv tilvælger forsikringen.

Hvis du tilvælger forsikringen, og du dør før tidspunktet for den pensioneringsalder, der er fastsat i din pensionsordning, vil dine børn få en løbende udbetaling, indtil de fylder 21 år.

Du kan vælge en dækning på op til 25 % af den pensionsgivende løn.