Brug din pensionsordning

Din pensionsordning består af to dele: en opsparing til pension og en forsikringspakke, som giver dig økonomisk tryghed, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Det er derfor vigtigt, at du kender indholdet i din ordning, så du ved, hvornår du kan få hjælp via pensionsordningen.

Kom godt i gang

For at du kan få det fulde udbytte af din pensionsordning, er det vigtigt, at du tilpasser din ordning til dine behov.

 
Læs mere om ordningen - for dig som er omfattet af en pensionsordning under Pension for Funktionærer (pdf)

Mit PFA – dit overblik

På Mit PFA får du et letforståeligt overblik over din pensionsordning.
Du kan bl.a. se din indbetaling, og din samlede opsparing. Derudover kan du:

 • Se dit afkast
 • Ændre din investeringsprofil
 • Se dine forsikringsdækninger
 • Regne på dine egne tal 

Log på Mit PFA og se, hvad der gælder præcist for dig

Er de rette sikrede, når du dør?

Tag stilling til, hvem der skal have pengene, når du ikke er her mere. PFA udbetaler som udgangspunkt din livsforsikring og din opsparing til ”nærmeste pårørende”. Hvis du tidligere har udfyldt en begunstigelseserklæring, vil denne ikke gælde for din nye pensionsordning i Pension for Funktionærer, og du skal derfor udfylde en ny.

Udfyld en begunstigelseserklæring

Book rådgivning – det betaler sig

Vi anbefaler, at du booker en rådgivningssamtale med en af PFA’s certificerede pensionsrådgiverne, når din pensionsordning er trådt i kraft og efterfølgende, når der sker ændringer i dit liv. Så får du en kvalificeret anbefaling baseret på dine behov.

Book en rådgivningssamtale

På vej på pension

Når du begynder at overveje at gå på pension, er det en god idé at booke en rådgivningssamtale med en pensionsrådgiver fra PFA og få overblik over dine muligheder.

Book en seniorrådgivning på 39 17 60 19.

Læs mere om dine muligheder, når pensionsalderen nærmer sig

Passer dine forsikringer til dit liv?
Børn, lønforhøjelse, boligskifte, skilsmisse. Når dit liv ændrer sig, kan det være en god idé at se på, om dine forsikringer dækker dig godt nok. Vi anbefaler, at du opdaterer dine oplysninger under ”Mine oplysninger” i Mit PFA. Så kan du med det samme få et enkelt overblik over, om dine forsikringsdækninger passer til dine behov.
Er du blevet syg?

Pensionsordningen indeholder flere forsikringer, som tager hånd om dig, når du har allermest brug for det. PFA Diagnose kan fx hjælpe dig med at få stillet en hurtig diagnose, og  forsikringerne ved nedsat erhvervsevne og kritisk sygdom kan  give økonomisk hjælp, hvis du bliver alvorligt syg.

Se hvad du skal gøre, hvis du får brug for PFA Diagnose


Se hvad du skal gøre, hvis du får brug for PFA Diagnose

Det er aldrig rart at leve i uvished især ikke, hvis man er syg. PFA Diagnose sikrer, at du kan få dækket udgifter til at få stillet en diagnose.

PFA Diagnose giver dig mulighed for udredning hos speciallæger på privathospitaler og -klinikker, så du hurtigt kan få stillet en diagnose. Når du har fået stillet en diagnose, hjælpes du videre til behandling i det offentlige sundhedsvæsen.

PFA Diagnose leveres i samarbejde med Falck Healthcare. Du kan læse mere om, hvordan du er dækket i dine pensionsvilkår.

En tovholder hjælper dig på vej
Du får tilknyttet en personlig tovholder, som skal sikre, at forløbet bliver så smidigt som muligt. Tovholderen er uddannet sygeplejeske og sørger for at:

 • Skabe overblik over sagen
 • Aftale forløb med dig
 • Booke tid hos speciallæge
 • Følge op på eventuelle aftaler
 • Yde rådgivning, sparring til det bedst mulige forløb igennem det offentlige sundhedsvæsen.


 • PFA Diagnose dækker:
 • Undersøgelse hos speciallæge med henblik på udredning og diagnose
 • Undersøgelse af psykisk sygdom hos psykiater
 • Skanninger, røntgen- og laboratorieundersøgelser, der er nødvendige for at stille en diagnose
 • Lægeordineret genoptræning, hvis den kommunale genoptræning ikke er tilstrækkelig.

 • Du kan benytte dig af mulighederne for undersøgelse og genoptræning allerede fra den dag, du bliver omfattet af PFA Diagnose, dog skal behovet være opstået i forsikringstiden.

  PFA Diagnose dækker ikke:
 • Undersøgelsesbehov, der er opstået før, du fik PFA Diagnose
 • Konsultation eller undersøgelse mv. hos alment praktiserende læger eller speciallæger i almen medicin
 • Undersøgelse i forbindelse med briller, kontaktlinser, høreapparater eller tandbehandling
 • Undersøgelse af barnløshed, akutundersøgelse (fx vagtlæge eller skadestuesituationer)
 • Behandling.

1 - 2 - 3, hvis du får brug for din helbredssikring

1. Kontakt din læge

Du skal starte med at kontakte din egen læge, som kan vurdere dit behov for undersøgelse eller genoptræning.

2. Kontakt PFA

Ring til PFA Diagnose på 70 20 01 50 for godkendelse inden eventuel undersøgelse eller genoptræning. Du kan ringe alle hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00.

3. I gang med undersøgelse

PFA vil derefter henvise dig til en speciallæge eller en fysioterapeut for genoptræning.

Skal du stoppe på dit arbejde?

De første tre måneder efter din fratrædelse vil dine forsikringsdækninger stadig gælde, og prisen for forsikringerne vil blive betalt af pensionsopsparingen. Herefter kan du enten:

 • fortsætte indbetalingen
 • få en indbetalingsfri ordning
 • få ordningen udbetalt, hvis ordningen giver mulighed for dette.

Læs mere om dine muligheder:

Hvis du fratræder uden at have et nyt job

Hvis du skifter job