Tillidsrepræsentant

Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle i forhold til at synliggøre pensionsordningen og gøre dine kolleger opmærksomme på mulighederne i ordningen.Du vil ofte være med til at tage imod nye medarbejdere, og her er det en god idé at fortælle om pensionsordningen, og hvordan dine kolleger kan tilpasse ordningen til sine behov. Du kan også hjælpe ved at fortælle dine kolleger om mulighederne for at få hjælp ved sygdom, hvad de skal gøre ved fratrædelse, og hvilke overvejelser de med fordel kan gøre sig inden pensionsalderen.

Hvem er Pension for Funktionærer

Beskrivelse af ejerstruktur

Værdiskabelse og kundekapital

 

Hjælp din kollega

Pensionsordningens indhold

Omkostninger

Se dit afkast på Mit PFA

 

Hvad nu hvis en kollega bliver:

Bliver syg

Skal gå på pension

Skal skilles, giftes eller får børn

Begunstigelse

Stopper med at arbejde