Sådan indbetaler du

Med Pension for Funktionærer indmelder du jeres medarbejdere på baggrund af første indbetaling. Indmeldelsen tager udgangspunkt i de informationer, som du giver os om løn, periode, indbetalingsprocent og overenskomstkoder.

I en travl hverdag skal det være nemt og hurtigt at indbetale og indberette. Her giver vi dig et kort og præcist overblik over, hvordan du gør.

Sådan indbetaler du

Overordnet kan du indbetale og indberette på to måder; via jeres lønsystem eller via PFA Administratorportal.

Indbetal via jeres lønsystem/Nets Overførselsservice (tidligere PBS)

Når du indbetaler på denne måde, har du mulighed for at sende de nødvendige oplysninger sammen med indbetalingen. Det sikrer, at vi kan behandle dine indbetalinger korrekt, og at indbetalingerne bliver sat ind på den rigtige medarbejder, i den korrekte periode og på den rigtige pensionsordning. Derudover sikrer det, at PFA er opdateret om medarbejderens lønforhold, så pensionsbeviset kan ajourføres.

 

Dataløn - Arbejdsmarkedspension/Ordning AMP
PBS 00032336
Kundenummer Den forsikredes CPR-nr.
Pensionsgruppe Overenskomst nr.
DanLøn AMP  -  Under AM Pension  
Vælg PFA som Pensionsselskab PFA
PBS 00032336
Pensionsgruppe Overenskomst nr.

Indbetal via  PFA Administratorportal

Har I ikke et lønsystem, som kan anvendes til indbetalinger og indberetninger, kan du med fordel bruge PFA Administratorportal . Her kan du indberette og overføre indbetalinger til ét kontonummer i PFA. Herefter fordeler vi indbetalingen ud fra indberetningen, så det er nemt for dig. PFA Administratorportal er gratis.

Tilmeld dig PFA Administratorportal

Overenskomstkoder

Indtast de relevante overenskomstkoder i jeres lønsystem, så er det muligt for PFA at se, hvilken overenskomst medarbejderen er omfattet af, når vi modtager information fra jer. På den måde kan vi sikre, at medarbejderen bliver oprettet korrekt.

Se overenskomstnumre for Pensions for Funktionærer

Indbetalingsfrist

Pensionsbidraget skal betales månedligt. PFA skal have indbetalingen senest den sidste bankdag i indeværende måned.

For 14 dages lønnede afregnes indbetalingen til pension sammen med lønudbetalingen.  

Kontakt PFA Erhvervscenter

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du indbetaler eller indberetter, kan du altid ringe til vores erhvervscenter på 70 80 90 30 eller via pfa.dk/besked.