Indbetaling og indberetning

I en travl hverdag skal det være nemt og hurtigt at fortage de løbende indbetalinger og indberetninger. Her giver vi dig et kort og præcist overblik over pensionsadministration i hverdagen.

Indbetaling

Du kan indbetale på to måder:

 1. Via jeres lønsystem
 2. Via Vores PFA
Sådan indbetaler du via lønsystem/OverførselsService

Du kan overføre indbetalinger via jeres lønsystem ved at bruge OverførselsService. Det giver dig mulighed for sammen med indbetalingen at sende nødvendige oplysninger, der sikrer, at vi er i stand til at behandle dine indbetalinger korrekt. Det betyder, at indbetalingerne bliver sat ind på den rigtige medarbejder, i den korrekte periode og til den korrekte pensionsordning, samt at PFA holdes opdateret om medarbejderens lønforhold, så policen kan ajourføres.

Du skal bruge en standardfil, som dit lønsystem måske allerede har. Hvis du ikke har filen, skal du have din systemleverandør til at kode den.

 • PFA's PBS-nummer: 00032336
 • Kundenummer: 00000 + CPR-nummer
 
Sådan indbetaler du via lønsystem

Mange lønsystemer, så som DataLøn, Multidata, BEC LønService eller Danløn AMP kan anvendes til at indbetale pension. Du skal bruge disse oplysninger:

 • PBS-nummer: 00032336
 • Kundenummer:  Medarbejderens CPR-nummer
 • Overenskomstnummer: En vigtig oplysning, hvis medarbejderen har en overenskomstbestemt arbejdsmarkedspension. Nummeret definerer nemlig, hvilken pensionsordning, medarbejderen skal have. Du kan finde en oversigt over overenskomstnumre her på siden.
Sådan indbetaler du via Vores PFA 

Har I ikke et lønsystem som kan anvendes til indbetalinger og indberetninger, kan I med fordel bruge Vores PFA. Her kan I foretage indberetninger og efterfølgende overføre indbetalinger til ét kontonummer i PFA. Herefter fordeler vi indbetalingen ud fra indberetningen, så det er nemt for dig. Vores PFA er gratis, og du kan tilmelde din virksomhed ved at logge ind her og skrive os en besked.

Særligt for organisationer

Administrationen af en lang række kommunale, regionale og statslige virksomheder bliver primært afregnet via KMD, StatensLønSystem og Silkeborg Data. Tilmelding, indberetning og indbetaling til PFA sker som regel automatisk via disse systemer.
  

Har du brug for hjælp, kan du kontakte PFA Erhvervscenter på følgende to måder:

 

Indberetning

Din indberetning sikrer, at vi er i stand til at behandle dine indbetalinger korrekt. Det betyder blandt andet, at indbetalingerne bliver sat ind til den rigtige medarbejder, i den korrekte periode og på den korrekte pensionsordning.

Disse oplysninger har vi brug for, når du indberetter:
 • CVR-nummer
  Vi bruger CVR-nummeret til at identificere den virksomhed, der indbetaler.
 • CPR-nummer
  Vi bruger CPR-nummeret til at identificere den medarbejder, indbetalingen tilhører.
 • Periode for indbetaling
  Denne oplysning bruger vi til at placere både indbetaling og efterregulering i den rigtige periode.
 • Oplysninger om AMB
  Fortæller os, om vi skal afregne arbejdsmarkedsbidrag, hvilket fx er relevant ved udstationerede medarbejdere.
 • Overenskomstnummer
  En vigtig oplysning, når medarbejderen har en overenskomstbestemt arbejdsmarkedspension, eller hvis I aftaler med PFA, at vi bruger disse numre til at identificere de forskellige ordninger. Nummeret sikrer nemlig, at pengene placeres på den rette ordning. Du kan se en oversigt over overenskomstnumre her på pfa.dk.
 • Pensionsgivende løn
  Bruger vi til at beregne den opsparing og de forsikringsdækninger, medarbejderen skal have.
 • Aflønningsform
  Fortæller os, om medarbejderen aflønnes på månedsbasis eller 14-dages basis og dermed hvor ofte, der skal indbetales til pension.
 • Fratrædelse/orlov
  Når en medarbejder stopper eller går på orlov, skal vi vide det, så vi sammen med medarbejderen kan planlægge, hvad der skal ske fremover.
 • Arbejdsgivers indbetalings-procent
  Dette tal er den procentdel af den pensionsgivende løn, som arbejdsgiveren betaler, og vi bruger oplysningen til at beregne det beløb, der bliver sat ind på medarbejderens pension.
 • Lønmodtagers indbetalings-procent
  Hvis medarbejderen selv betaler en ekstra procentdel oven i arbejdsgiverens indbetaling, bruger vi denne oplysning til at beregne den ekstra indbetaling.
 • Lønmodtagers frivillige éngangs-indbetaling 
  Vi bruger lønmodtagers frivillige indbetalingsprocent til at sikre, at vi altid har de korrekte oplysninger på din medarbejder. Kontakt PFA, hvis du indbetaler via Nets InformationsService via OverførselsService og har en medarbejder, der indbetaler frivilligt bidrag – enten som indbetalingsprocent eller beløb.

Overenskomstnumre

Indtast overenskomstkode i jeres lønsystem så er det muligt for PFA at se, hvilken overenskomst medarbejderen er omfattet af, når vi modtager information fra jer. På den måde kan vi sikre, at medarbejderen bliver oprettet korrekt.
 

Overenskomstnumre for organisationer

  
Optiker pension
 • 00072 Urmagersvende – Overenskomsten mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning
 • 00073 Dansk Erhverv – Optiker – Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund – Serviceforbundet, Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning for optikersvende og –elever
 • 00075 Chefoptiker – Pensionsordning for chefoptikere og forretningsbestyrere
 • 00076 Kontraktansatte optikere, som er medlem af Serviceforbundet
 • 00003 Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel (Butiksoverenskomsten)
 • 00004 Kontor og Lager og Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel (Kontor- og Lageroverenskomsten) 
  
MedlemsPlus
 • 51030 Sammenslutningen Af Danske Filminstruktører
 • 51070 HK Handel
 • 51080 Dansk Skuespillerforbund
 • 51090 HK Privat
 • 51110 Film- og Tv-Arbejderforeningen
 • 51120 Dansk Musiker Forbund
 • 51140 Finansforbundet
 • 51160 Danske Kunsthåndværkere
 • 51170 Dansk Forfatterforening
 • 51180 Dansk Told & Skatteforbund
  
Selvstændige overenskomster

 • 00160 Danske Tandplejere
 • 00180 Gartneribrugets arbejdsgiverforening/land- og skovbrugets arbejdsgivere og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark
 • 10000 Privatansatte under Lederpension
 • 18785 FAF – Ansatte under FAF. Faglige organisation for freelance og ansatte indenfor produktion af animation, computerspil, kort- og dokumentarfilm, multimedier, spillefilm og tv.
 • 18064 Privatansatte under HI-ORG. Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-Kultur og Fritidssektoren
 • 29929 DK Fys – Frivillig – Via arbejdsgiver
 • 36077 Privatansatte under Pharmadanmark
 • 37726 Privatansatte under Maskinmesterpension
 • 41005 Privatansatte under Dansk Formands Forening
 • 45905 Privatansatte under Forbundet Kultur og Information
 • 81000 TandlægeTryghed
 • 82000 Ansatte Tandlægers Organisation
  
Tekniq Pension

 • 00080 Tekniq Pension for Funktionærer (TL-overenskomst mellem Tekniq og Teknisk Landsforbund)
  
Kreativ Pension

 • 03063 Teatertekniker
 • 03064 Skuespiller
 • 03066 Administration
 • 20226 Dansk filmklipperselskab
 • 20227 Dansk Filmfotograf forbund 
 • 20228 Danske Scenografer
 • 20229 Dansk journalistforbund

Praktiserende Landinspektørers Forening

 • 00240 Pension for Funktionærer (Overenskomst mellem Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF) og Teknisk Landsforbund (TL))
 • 00242 Kort- og landmålerteknikere
  
Konstruktør Pension

 • 00320 Pension for Funktionærer (DIO II Arkitektbranchen og Teknisk Landsforbund)
 • 00330 Konstruktør Pension (DIO II Arkitektbranchen og Konstruktørforeningen)
  
Mediernes Pension – Journalister

 • 73500 Pension i % – Pensionsordning for journalister
 • 73501 Fast beløb ved pensionsloft – Pensionsordning for journalister
 • 73553 §53A til journalister
 • 73539 §39A til journalister under grønlandsk beskatning
  
Danske Fysioterapeuter

 • 46731 Basiskontrakt for ansatte med fast løn med PFA Helbredssikring
 • 46732 Basiskontrakt for ansatte med fast løn uden PFA Helbredssikring
 • 46733 Basiskontrakt for ansatte på provision med PFA Helbredssikring
 • 46734 Basiskontrakt for ansatte på provision uden PFA Helbredssikring
    

Overenskomstnumre for Pension for funktionærer


CO-industri

 • 65000 Industriens Funktionæroverenskomst

HK/Privat
 • 65001 Landsoverenskomst for IT-området mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat
 • 65002 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat for fotografer samt tegnere/grafikere ansat på REKLAMEBUREAUER OG FORLAG der er medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver
 • 65003 Funktionæroverenskomst for kontor og lager mellem Dansk Mode & Textil og HK/Privat
 • 65004 Funktionæroverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK/Privat
 • 65005 Funktionæroverenskomst mellem Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) og HK/Privat for administrative og tekniske funktionærer
 • 65006 HK overenskomsten mellem Dansk Byggeri og HK /Privat
 • 65007 Overenskomst mellem HORESTA Arbejdsgiver og HK/Privat
 • 65009 Funktionæroverenskomst mellem Danske Malermestre, Foreningen af Auto- og Industrilakerere, Glarmesterlauget i Danmark, Autobranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat
 • 65010 Standard overenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer
 • 65011 Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat for klinikassistenter
 • 65012 Standardoverenskomst mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat
 • 65015 Landsdækkende overenskomst for tolke mellem Kooperationen og HK/Privat (Tegnsprogstolke)
 • 65016 Landsdækkende overenskomst for tolke mellem Kooperationen og HK/Privat (Fremmedsprogstolke)
 • 65017 Overenskomst mellem DS Håndværk & Industri og HK/Privat
 • 65020 HK-overenskomst mellem Tekniq og HK/Privat
 • 65031 Overenskomst mellem HK-Privat og BL (Boligselskabernes Landsforening)
 • 65033 Overenskomst mellem HK/Privat og DBR Arbejdsgiverforening
 • 00180 HK Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og HK/Privat
 • 65034 HK/Privat & Danmarks Private Skoler-Grundskoler & Gymnasier
 • 65035 HK/Privat & Dansk Friskoleforening

HK/Privat og HK HANDEL
 • 65014 Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service for Dansk Erhverv Arbejdsgiver
 • 65021 Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service for DIO II

HK HANDEL
 • 65008 Landsoverenskomst for kontor og lager mellem Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening og HK Handel
 • 65013 Butiksoverenskomsten for Dansk Erhverv Arbejdsgiver
 • 65019 Butiksoverenskomsten DIO II
 • 65022 Overenskomst for servicestationer mellem BOA/ASS og HK Handel
 • 65023 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK Handel
 • 65024 Landsoverenskomst for butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel med særaftale for bager- og konditormestre i Danmark (BKD)  

Teknisk Landsforbund
 • 65027 Landsoverenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund
 • 00080 TL- overenskomst mellem Tekniq Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund
 • 00090 Teknikkeroverenskomsten mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund
 • 00110 Overenskomsten mellem Dansk Mode & Textil og Teknisk Landsforbund0
 • 00240 Overenskomst mellem Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF) og Teknisk Landsforbund (TL)
 • 00250 Overenskomst mellem DI overenskomst II og Teknisk Landsforbund
 • 00320 Overenskomsten mellem Danske Ark og Teknisk Landsforbund
 • 03063 Overenskomst mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) teknisk personale
 • 03066 Overenskomst mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) administrativt personale

Øvrige
 • 65032 Overenskomst for inspektører mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls
 • 65036 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes Landsforbund

For meget afregnet i pension?

Pensionsbeskatningsloven (PBL) giver i nogle tilfælde mulighed for at tilbagebetale/modregne indskud og præmier efter reglerne i PBL §§ 22 C og 22 E, som du kan læse nedenfor. 

Hvis den ønskede tilbagebetaling/modregning ikke er omfattet af reglerne i PBL § 22 C og § 22 E, skal der ansøges om tilladelse fra SKAT. Du kan anvende denne blanket til formålet.

Reglerne om tilbagebetaling/modregning af indskud og præmier 

PBL § 22 C giver en arbejdsgiver mulighed for at modregne indskud eller præmier i fremtidige indskud eller præmier til PFA. Der er ingen frist for modregningen af indskud eller præmier. Skemaet nedenfor viser eksempler på en række hyppigt forekommende fejl, hvor reglen i PBL § 22 C kan anvendes. 

Fejltype Fejlbeskrivelse
Indbetaling på pension efter medarbejderens fratrædelse mv.

Arbejdsgiveren får ved en fejl ikke stoppet pensionsindbetalingerne efter medarbejderens fratrædelse.

Arbejdsgiveren konstaterer efter medarbejderens fratrædelse, at der på et tidspunkt eller gennem en periode ved en fejl er indbetalt for meget på pensionsordningen.

Tastefejl og andre menneskelige fejl

Ved en fejl på lønkontoret hos arbejdsgiveren er fx:

 • hele den ansattes løn blevet indbetalt til pension,
 • pensionsbidraget for en ansat er indbetalt to gange for den samme måned,
 • et pensionsbidrag på fx 4.000 kr. er fejlagtigt indbetalt med 40.000 kr. (der er kommet ét eller flere ekstra nuller på),
 • en medarbejders pension er blevet indbetalt på en kollegas pensionsordning. 
 

Der kan kun korrigeres, hvis indbetalingen er en fejl i forhold til aftalegrundlaget for pensionsaftalen. Arbejdsgiver kan således kun korrigere i indbetalinger, som den ansatte ikke har et retligt krav på ifølge pensionsaftalen med sin arbejdsgiver. Arbejdsgiver kan kun anvende de fejlagtige indbetalinger til modregning i arbejdsgiverens senere indbetalinger til arbejdsgiverens øvrige ansatte i PFA. 

Hvis pensionsindbetalingen ikke kan rettes efter PBL § 22 C, vil udbetalingen være afgiftspligtig for den ansatte efter PBL.  

Hvis der er sket en fejl, giver PBL § 22 E mulighed for at tilbagebetale et indskud eller præmie helt eller delvist inden for 30 dage, uden at der skal betales afgift. Der kan ikke afgiftsfrit tilbagebetales et større beløb end det beløb, der er indbetalt. De 30 dage tælles, fra indskuddet eller præmien er indbetalt. En tilbagebetaling året efter indbetalingsåret skal senest være foretaget den 19. januar, og derfor vil en 30 dagsregel ikke være gældende. 

Det er ifølge § 22 E en forudsætning for tilbagebetaling, at den er funderet i pensionsaftalen med PFA eller, at overførslen er konkret aftalt med PFA. Er der tale om en arbejdsgiveradministreret pensionsordning, så kan tilbagebetalingen kun foregå, hvis både arbejdstager og arbejdsgiver accepterer denne.

Eksempler på fejltyper, der kan tilbagebetales, er tastefejl, forkert konto eller policenummer, misforståelse mellem parterne eller lignende.

Internationale medarbejder

Internationale medarbejdere foretrækker ofte en pensionsordning uden fradragsret (en § 53 A-ordning) på grund af den skattefrie udbetaling og muligheden for at få udbetalt opsparingen som et engangsbeløb.

Du kan her se fordele og ulemper ved at vælge en pensionsordning uden eller uden fradragsret:

Oprettelse af pensionsordning uden fradragsret - § 53 A

Oprettelsen af en pensionsordning uden fradrag sker i to trin:

 1. Tilmelding via PFA Administratorportal, overenskomst koder (OK-kode) eller tilmeldingsblanket/Pension Broker
 2. Indsendelse af erklæring om skattemæssige tilhørsforhold.

Du skal tilmelde medarbejderen i den måned, hvorfra ordningen skal gælde. Når vi har modtaget tilmeldingen, sender vi en erklæring, hvor medarbejderen skal oplyse om sine skattemæssige tilhørsforhold. 


Danmark er tilsluttet et internationalt samarbejde om udveksling af oplysninger om skattemæssige tilhørsforhold og skal indberette oplysninger om dette til Skattestyrelsen. Det betyder, at medarbejderne skal udfylde en erklæring om deres skattemæssige tilhørsforhold til andre lande end Danmark, hvis de ønsker en ordning uden skattefradrag.

Erklæringen skal printes, scannes og uploades her eller sendes til PFA, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø.

Erklæringen skal være indsendt senest 6 måneder efter, I har modtaget den fra PFA. Når PFA har modtaget erklæringen, vil ordningen bliver oprettet pr. den dato, hvor ordningen er tilmeldt via administratorportal, OK-koder, tilmeldingsblanket eller Pension Broker. Hvis erklæringen ikke bliver indsendt rettidigt, opretter PFA en pensionsordning med fradragsret. 

Proces for oprettelse af ordning uden fradragsret

Her kan du få et hurtigt overblik over, hvordan du opretter en ordning med fradragsret og ændrer den til en ordning uden fradragsret ved hjemkomst fra udlandet:

Vælg det relevante procesoverblik efter den tilmeldingsform, I anvender.