Hvad indeholder ordningen?

Pension for Funktionærer er en konkurrencedygtig og fleksibel pensionsløsning, som samler opsparing og forsikringer i én pakke og skaber værdi for dig og dine medarbejdere. Løsningen er blevet til i tæt samarbejde mellem Foreningen Pension for Funktionærer og PFA Pension.

Læs mere om Pension for Funktionærer

Solide forsikringer

Pension for Funktionærer indeholder flere forsikringer, som hjælper dine medarbejdere, hvis de bliver syge eller kommer til skade. Fx giver PFA Diagnose dine medarbejdere mulighed for udredning hos speciallæger, på privathospitaler og –klinikker, så de hurtigt kan få stillet en diagnose.

Her kan du få et overblik over forsikringerne:

Sådan investeres opsparingen
Opsparingen investeres i markedsrente, hvilket giver mulighed for et højt afkast. Medarbejderne kan vælge mellem fire investeringsprofiler, som varierer i forhold til graden af risiko og muligheden for afkast.
 

Læs mere om de fire investeringsprofiler og konceptet PFA Investerer

En unik overskudsmodel

PFA har en unik overskudsdeling, som medarbejdere med Pension for Funktionærer selvfølgelig også får gavn af. Overskudsdelingen sker gennem PFA KundeKapital - en del af den ansvarlige kapital i PFA - som giver dine medarbejdere en ekstra høj forrentning på en del af deres opsparing. Det kan lade sig gøre, fordi PFA er uafhængig og ikke skal fordele overskuddet til andre end kunderne.

Læs mere om PFA KundeKapital

Lave omkostninger og priser
Pensionsordningen er i sin opbygning ens for alle, og derfor er omkostningerne til administration kun 1,2 procent af de første 40.000 kr., som indbetales. Det betyder maks. 480 kr. om året pr. medarbejder. Priserne på forsikringerne er også lave, da de bliver beregnet ud fra en samlet pulje og ikke ud fra den enkelte virksomhed.
Hvem kan vælge Pension for Funktionærer?
Er du medlem af en erhvervs- eller arbejdsgiverorganisation under Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri eller Dansk Byggeri eller har din virksomhed en overenskomst med HK/Privat, HK HANDEL eller Teknisk Landsforbund, kan dine medarbejdere få Pension for Funktionærer.