Hvad indeholder ordningen?

Pension for Funktionærer er en konkurrencedygtig og fleksibel pensionsløsning, som samler opsparing og forsikringer i én pakke og skaber værdi for dig og dine medarbejdere. Løsningen er blevet til i tæt samarbejde mellem Foreningen Pension for Funktionærer og PFA Pension.

Solide forsikringer

Pension for Funktionærer indeholder flere forsikringer, som hjælper dine medarbejdere, hvis de bliver syge eller kommer til skade.

Her kan du få et overblik over forsikringerne: 

Forsikring af helbred
Forsikring Basisdækning Mulighed for ekstra dækning*
PFA Erhvervsevne
– løbende udbetaling med automatisk tilpasning *
Tilpasses automatisk dit lønniveau Kan fravælge automatisk tilpasning 
PFA Erhvervsevne
– forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelse
196.584 kr. (2024)   
PFA Erhvervsevne
– engangsudbetaling
166.667 kr., hvis medarbejderen er omfattet af en overenskomst  Op til 500.000 kr. 
PFA Kritisk sygdom

Engangsbeløb 100.000 kr.
Børn under 24 år: 0 kr.

Op til 750.000 kr.
Børn under 24 år: op til 750.000 kr.

*) Du vil ikke blive omfattet af den automatiske tilpasning, hvis du etablerer dækningen uden fradragsret (skattekode 5 eller § 53A), har dækningen som et kronebeløb eller hvis din erhvervsevne er nedsat. Dette gælder også, hvis risikoen ved din forsikring overstiger de maksimumbeløb, som PFA har anmeldt til Finanstilsynet.

Forsikring af liv
Forsikring Basisdækning Mulighed for ekstra dækning*
PFA Liv

Engangsbeløb på 100 % af lønnen
Dog min. 166.667 kr.

Op til 800 % af lønnen
Børnepension Løbende udbetaling på 0 % af lønnen Op til 25 % af lønnen
*Under forudsætning af at medarbejderen kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger.
Sådan investeres opsparingen

Opsparingen investeres i markedsrente, som giver dig mulighed for et højt afkast, men hvor du også selv bærer risikoen for tab. Medarbejderne kan vælge mellem fire investeringsprofiler, som varierer i forhold til graden af risiko og muligheden for afkast.

Læs mere om de fire investeringsprofiler og konceptet PFA Investerer

PFA Plus investeringskoncept - risikonedtrapning

Medarbejderne har mulighed for at placere hele eller en del af deres opsparing ekstra klimavenligt i PFA Klima Plus. Medarbejdere, som ikke er omfattet af en overenskomst, kan desuden vælge PFA Valgfri og Du Investerer.
En unik overskudsmodel

PFA har en unik overskudsdeling, som medarbejdere med Pension for Funktionærer selvfølgelig også får gavn af. Overskudsdelingen sker gennem PFA KundeKapital - en del af den ansvarlige kapital i PFA - som giver dine medarbejdere en ekstra høj forrentning på en del af deres opsparing. Det kan lade sig gøre, fordi PFA er uafhængig og ikke skal fordele overskuddet til andre end kunderne.

Læs mere om PFA KundeKapital

Lave omkostninger og priser
Pensionsordningen er i sin opbygning ens for alle, og derfor er omkostningerne til administration kun 0,9 procent af de første 40.000 kr., som indbetales. Det betyder maks. 360 kr. om året pr. medarbejder. Priserne på forsikringerne er også lave, da de bliver beregnet ud fra en samlet pulje og ikke ud fra den enkelte virksomhed.
Hvem kan vælge Pension for Funktionærer?
Er du medlem af en erhvervs- eller arbejdsgiverorganisation under Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri eller Dansk Byggeri eller har din virksomhed en overenskomst med HK/Privat, HK HANDEL eller Teknisk Landsforbund, kan dine medarbejdere få Pension for Funktionærer.