Baggrund

Pension for Funktionærer er en pensionsløsning for ca. 100.000 funktionærer i det private erhvervsliv, løsningen består af både opsparing og forsikringer.

Læs mere om indholdet i ordningen

Hvordan opstod Pension for Funktionærer?

Løsningen er skabt i et tæt samarbejde mellem HK Danmark, HK HANDEL, HK/Privat, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri, Dansk Erhverv og PFA. Ambitionen var at skabe en meget konkurrencedygtig og stærk pensionsløsning, der samlede det tidligere selskab, FunktionærPension, og pensionsløsningen, Dansk Erhverv Pension.

På den baggrund valgte parterne at lade FunktionærPension blive en del af PFA, og derefter etablerede HK Danmark, HK HANDEL, HK/Privat og DA Foreningen Pension for Funktionærer for at varetage organisationernes interesser i pensionsløsningen. 

Den 28. oktober 2012 underskrev Foreningen Pension for Funktionærer og PFA et samlet aftalekompleks og etablerede en fælles pensionsløsning, som fik navnet Pension for Funktionærer.

Siden har flere organisationer tilsluttet sig aftalen.

Parterne bag

Pensionsløsningen er etableret af Foreningen for Pension for Funktionærer og PFA i 2012.

Foreningen

Foreningen Pension for Funktionærer blev stiftet i 2012 og repræsenterer ca. 6.500 virksomheder og ca. 100.000 medarbejdere, som alle er omfattet af den fælles pensionsløsning. Dermed repræsenterer foreningen den største samlede kundegruppe i PFA. Foreningen Pension for Funktionærer ledes af en bestyrelse, som er sammensat med henblik på at sikre, at alle væsentlige interessenter får indflydelse på pensionsløsningen.

Læs om Foreningen Pension for Funktionærer

PFA Pension

PFA Pension blev stiftet i 1917 af en række arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer med det formål at sikre deres medlemmer økonomisk. I dag er PFA Danmarks største pensionsselskab med ca. 1,3 mio. kunder, og PFA har stadig et stærkt samarbejde med organisationerne. PFA’s mission er at skabe mest mulig værdi til kunderne. Derfor går stort set hele den værdi, PFA skaber til kunderne og ikke til aktionærer.

Læs mere om PFA Pension

Organisationer, som har tilsluttet sig

Pension for Funktionærer har bred opbakning både blandt lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer. Herunder kan du se hvilke organisationer, der allerede har tilsluttet sig aftalen:

Dansk Arbejdsgiverforening

DI Byggeri

Dansk Erhverv

Dansk Industri

Drivkraft Danmark

HK HANDEL

HK/Privat

Tandlægeforeningen

TEKNIQ Arbejdsgiverne

Teknisk Landsforbund

Bestyrelsen i Pension for Funktionærer

Formand

Laurits Rønn, direktør, Dansk Erhverv

Næstformand

Mette Høgh, formand, HK Handel

Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

Morten Schønning Madsen, underdirektør, Dansk Erhverv
Anders Søndergaard Larsen, medlemsdirektør, Dansk Industri (DI)
Ulla Løvschal Wernblad, underdirektør, Dansk Industri (DI)
Jacob Stahl Otte, direktør, Drivkraft Danmark

Udpeget af HK/Privat

Simon Tøgern, formand, HK Privat
Lasse Thorn, afdelingssektorformand, HK Sjælland

Udpeget af HK Handel

Sofie Berg Axelsen, formand, HK Handel Hovedstaden

Udpeget af Teknisk Landsforbund

Jannik Frank Petersen, formand, Teknisk Landsforbund

Øvrige arbejdsgiverrepræsentanter

Kenth Nelander, Head of Compensation & Benefit, COOP
Majken Skovgaard, direktør, Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 
Isabel Brandt Jensen, adm. direktør, Tandlægeforeningen

Forsikringstagerrepræsentanter

Lasse Lippert Laursen,  HK Handel
David Kjær Funding,  HK Handel
Bonnie Blirup,  HK Privat